Toán Lớp 4: Tính giúp mình mình đăng cần gấp Đặt tính rồi tính 359361 : 9 238057 : 8 Cảm ơn mn

Toán Lớp 4: Tính giúp mình mình đăng cần gấp
Đặt tính rồi tính 359361 : 9 238057 : 8
Cảm ơn mn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 359361    9
                 89          39929
                   83
                     26
                       81
                         0
  238057        8
     78             29757
       60
         45
           57
             1
  Xin lỗi vì mình làm trên máy tính nên ko kẻ đc
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận