Toán Lớp 4: Một trường tiểu học có 40 lớp, trung bình mỗi lớp có 42 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 30 em. Vậy số học sinh na

Toán Lớp 4: Một trường tiểu học có 40 lớp, trung bình mỗi lớp có 42 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 30 em. Vậy số học sinh nam của trường đó là bao nhiêu em.

TRẢ LỜI

 1.        Số học sinh trường đó có là:
             40×42=1680 (bạn)
         Số học sinh nam là:
             (1680+30):2=855 (bạn)
                                 Đáp số: 855 bạn
  chúc học tốt nhé!
  ngân

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số học sinh là:
         40 x 42=1680 (học sinh)
    Số học sinh nam là:
         (1680+30):2=855 (học sinh)
                Đáp số : 855 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận