Toán Lớp 4: diện tích của một hình chữ nhật bằng diện tích một hình vuông cạnh 64 cm. Biết chiều rộng của hình chữ nhật là 32 cm. Tính chu vi của h

By Huyền Trâm

Toán Lớp 4: diện tích của một hình chữ nhật bằng diện tích một hình vuông cạnh 64 cm. Biết chiều rộng của hình chữ nhật là 32 cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Viết một bình luận