Toán Lớp 11: Trong một đội công nhân có 15 nam và 22 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn 3 người: 1 nam và 2 nữ

By Phi Nhung

Toán Lớp 11: Trong một đội công nhân có 15 nam và 22 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn 3 người: 1 nam và 2 nữ
Viết một bình luận