Question
Toán Lớp 5: Một đội công nhân nhận làm một đoạn đường trong 3 tuần. Tuần đầu làm được 2/5 đoạn đường . Tuần thứ hai làm được đoạn đường bằng 2/3 tuần đầu. Tuần thứ ba làm được 900 ...
23 giờ