Question
Toán Lớp 6: Trong buổi thực hành đo nhiệt độ tại trường Quốc tế Á Châu. Nhóm 1 đo được kết quả nhiệt độ của các thành viên trong nhóm như sau: Tên Bạn Hòa Bạn Trúc Bạn Thủy Bạn Huệ Bạn Oanh Nhiệt độ (oC) 36,7 38,5 39 36,9 36,8 Từ bảng ...
1 giờ