Question
Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống : A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là.............................................................. B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là.................................................................. C. Hình thoi có một góc vuông là........................................ D. Hình ...
3 ngày