Toán Lớp 9: y=2x+m-1 cắt y = -x+m+5 tại một điểm nằm trên trục hoành

Question

Toán Lớp 9: y=2x+m-1 cắt y = -x+m+5 tại một điểm nằm trên trục hoành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-03-02T05:01:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  0
  2022-03-02T05:03:21+00:00

  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   Để y=2x+m-1 cắt y=-x+m+5 tại một điểm trên trục hoành thì:

  $\begin{cases} a\ne a’\\\dfrac{-b}{a}=\dfrac{-b’}{a’}\end{cases}$

  <=> $\begin{cases} 2 \ne -1\text{(luôn đúng)}\\\dfrac{1-m}{2}=\dfrac{-m-5}{-1} \end{cases}$

  ⇒ (1-m)/2 = (-m-5)/(-1)

  ⇔ -(1-m)= 2(-m-5)

  ⇔ m-1= -2m-10

  ⇔ m+2m=-10+1

  ⇔ 3m=-9

  ⇔ m=-3

  Vậy m=-3 thì y=2x+m-1 cắt y=-x+m+5 tại một điểm trên trục hoành

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )