Toán Lớp 9: vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ OXY đò thị của các hàm số a)y=x b)y=2x c)y=-x d)y=-3x

Question

Toán Lớp 9: vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ OXY đò thị của các hàm số
a)y=x
b)y=2x
c)y=-x
d)y=-3x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tuần 2022-06-07T06:27:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Gửi bạn 
     

    toan-lop-9-ve-tren-cung-mot-he-truc-toa-do-oy-do-thi-cua-cac-ham-so-a-y-b-y-2-c-y-d-y-3

  2. D y=3x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )