Toán Lớp 9: vẽ độ thị HS y=x+1; y= 2x+3 trên 1 trục lập bảng giá trị mk đg gấp

Question

Toán Lớp 9: vẽ độ thị HS y=x+1; y= 2x+3 trên 1 trục
lập bảng giá trị
mk đg gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-22T14:12:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Lập bảng:
  $\begin{array}{|c|c|}\hline x&0&-1\\\hline y=x+1&1&0\\\hline\end{array}$
  Lập bảng:
  $\begin{array}{|c|c|}\hline x&0&-\dfrac{3}{2}\\\hline y=2x+3&3&0\\\hline \end{array}$

  toan-lop-9-ve-do-thi-hs-y-1-y-2-3-tren-1-truc-lap-bang-gia-tri-mk-dg-gap

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )