Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số : y = 1/3x ( bình phương )

Question

Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số : y = 1/3x ( bình phương ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-22T10:11:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $(P):y=\dfrac{1}{3}x^2$
  Với $x=0⇒y=0$
  $x=-1⇒y=\dfrac{1}{3}$
  $x=1⇒y=\dfrac{1}{3}$
  $x=-2⇒y=\dfrac{4}{3}$
  $x=2⇒y=\dfrac{4}{3}$

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-1-3-binh-phuong

 2. Giải đáp:
   (Hình vẽ)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \qquad Vẽ đồ thị hàm số y=1/3x^2
  Ta có bảng giá trị tương đương của x; y
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{-2}&\text{-1}&\text{0}&\text{1}&\text{2}\\\hline \text{y}&\text{$\dfrac{4}{3}$}&\text{$\dfrac{1}{3}$}&\text{0}&\text{$\dfrac{1}{3}$}&\text{$\dfrac{4}{3}$}\\\hline\end{array}

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-1-3-binh-phuong

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )