Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị (d) của hàm số y=2x+3

Question

Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị (d) của hàm số y=2x+3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-03-19T08:59:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Xét hàm số, ta có :
  +) Với x = 0 thì :
  y = 2 . 0 + 3 = 3
  ⇒ Đồ thị đi qua điểm có tọa độ ( 0 ; 3 )
  +) Với y = 0 thì :
  0 = 2x + 3
  ⇔ 2x + 3 = 0
  ⇔ 2x = -3
  ⇔ x = [ -3 ] / 2
  ⇒ Đồ thị đi qua điểm có tọa độ ( [-3]/2 ; 0 )

  toan-lop-9-ve-do-thi-d-cua-ham-so-y-2-3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với x = 0 ⇒y = 3 
  Với y = 0 ⇒x = -3/2
  Đồ thị hàm số y = 2x + 3 đi qua 2 điểm (0;3) và (-3/2;0)

  toan-lop-9-ve-do-thi-d-cua-ham-so-y-2-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )