Toán Lớp 9: Từ $\dfrac{a}{b}$ . CM rằng : $\dfrac{5a + 5b}{5a – 5b}$ = $\dfrac{7a + 7b}{7a – 7b}$

Question

Toán Lớp 9: Từ $\dfrac{a}{b}$ . CM rằng :
$\dfrac{5a + 5b}{5a – 5b}$ = $\dfrac{7a + 7b}{7a – 7b}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tuần 2022-06-15T03:36:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 5a+5b/5a-5b=5(a+b)/5(a-b)
                       =a+b/a-b
  7a+7b/7a-7b=7(a+b)/7(a-b)
                       =a+b/a-b
  suy ra: 5a+5b/5a-5b=7a+7b/7a-7b
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )