Toán Lớp 9: Trường bạn An có một chiếc thang dài 6 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu đề nó tạo được với mặt đấ

Question

Toán Lớp 9: Trường bạn An có một chiếc thang dài 6 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu đề nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là 65° (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-03-19T05:00:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   2,54m

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Giải sử đặt tên các điểm như hình vẽ 

  $\triangle ABC$ vuông tại A

  -> AB = BC . \cos \hat{B}

  -> AB = 6 . \cos 65^o ≈2,54m

  Vậy cần đặt chân thang cách chân tường 1 khoảng bằng 2,54m để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn”

  toan-lop-9-truong-ban-an-co-mot-chiec-thang-dai-6-met-can-dat-chan-thang-cach-chan-tuong-mot-kho

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )