Toán Lớp 9: Trên cùng hệ trục tọa độ cho `(P): y=-1/2x^2` và `(D): y=1/2x-1` `a)` Vẽ `(P)` và `(D)` `(b)` tìm tọa độ giao điểm của `(P)` và `(D)` b

Question

Toán Lớp 9: Trên cùng hệ trục tọa độ cho `(P): y=-1/2x^2` và `(D): y=1/2x-1`
`a)` Vẽ `(P)` và `(D)`
`(b)` tìm tọa độ giao điểm của `(P)` và `(D)` bằng đồ thị và bằng phép toán.
(Parabol nha mọi người), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 tuần 2022-06-11T19:24:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-9-tren-cung-he-truc-toa-do-cho-p-y-1-2-2-va-d-y-1-2-1-a-ve-p-va-d-b-tim-toa-do-giao-die

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )