Toán Lớp 9: Tính -($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$ )/($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$)/1

Question

Toán Lớp 9: Tính -($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$ )/($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$)/1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-05-25T21:32:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp -(2 )/(2)-1
  = -(√6+4√2)/(√6+4√2)-1
  =-1-1
  = -2
  xin ctlhn ạ chúc bạn học tốt
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. TH_1:-\sqrt{6+4\sqrt{2}}:\sqrt{6+4\sqrt{2}}-1
  =(-\sqrt{6+4\sqrt{2}}:\sqrt{6+4\sqrt{2}})-1
  =-1-1
  =-2
  TH_2:-\sqrt{6+4\sqrt{2}}:\sqrt{6+4\sqrt{2}}:(-1)
  =(-\sqrt{6+4\sqrt{2}}:\sqrt{6+4\sqrt{2}}):(-1)
  =-1:(-1)
  =1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )