Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức $\sqrt{\frac{129}{16}+ \sqrt{2} }$

Question

Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức
$\sqrt{\frac{129}{16}+ \sqrt{2} }$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 3 tuần 2022-06-04T16:36:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    $\sqrt{\dfrac{129}{16} +\sqrt{2}}$
  = $\sqrt{\dfrac{129 + 16\sqrt{2}}{16}}$
  = $\dfrac{\sqrt{(8\sqrt{2})² + 2.8\sqrt{2} + 1}}{\sqrt{16}}$
  = $\dfrac{\sqrt{(8√2 + 1)²}}{4}$
  = $\dfrac{|8√2 + 1|}{4}$
  = $\dfrac{8\sqrt{2} + 1}{4}$
  = $\dfrac{8\sqrt{2}}{4}$ +  $\dfrac{1}{4}$
  = 2$\sqrt{2}$ + $\dfrac{1}{4}$
     
   

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\sqrt{\dfrac{129}{16}+\sqrt{2}}$
  $=\sqrt{8 + \dfrac{1}{16}+\sqrt{2}}$
  $=\sqrt{\sqrt{8^2}+2.\sqrt{8}.\dfrac{1}{4}+\bigg(\dfrac{1}{4}\bigg)^2}$
  $=\sqrt{\bigg(\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}\bigg)^2}$
  $=\bigg|\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}\bigg|$
  $=\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}$
  $=2\sqrt{2}+\dfrac{1}{4}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )