Toán Lớp 9: tính cho biêt căn của 3x/5y5

Question

Toán Lớp 9: tính cho biêt
căn của 3x/5y5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 28 phút 2022-06-17T02:49:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Kết hợp các số hạng đã nhân thành một phân số duy nhất
  3????5⋅????5\frac{3x}{5} \cdot y^{5}3????????55\frac{3xy^{5}}{5}
  Giải đáp3????????5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )