Toán Lớp 9: tính : 1 phần √3 -1 – 1 phần √3 + 1

Question

Toán Lớp 9: tính :
1 phần √3 -1 – 1 phần √3 + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-03-01T18:48:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  1/(sqrt3-1)-1/(sqrt3+1)

  =(1.(sqrt3+1))/(3-1) -(1.(sqrt3-1))/(3-1)

  =(sqrt3+1-(sqrt3-1))/(2)

  =(sqrt3+1-sqrt3+1)/2

  =2/2

  =1

  Vậy 1/(sqrt3-1)-1/(sqrt3+1)=1

 2.    \frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}

  =\frac{\sqrt{3}+1}{3-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{3-1}

  =\frac{\sqrt{3}+1-\sqrt{3}+1}{3-1}

  =\frac{2}{2}

  =1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )