Toán Lớp 9: Tìm tọa độ giao điểm M của (d1):y=2x-3 và (d2):y =x+3

Question

Toán Lớp 9: Tìm tọa độ giao điểm M của (d1):y=2x-3 và (d2):y =x+3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-03-01T22:50:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: M(6;9)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải phương trình hoành độ giao điểm củaM
    2x-3=x+3
    2x-x=6
   <=>x=6
  $\text{Thay x=6 vào y = x+3}$
   y=x+3
   <=>y=6+3
  <=>y=9
  Vậy tọa độ điểm M(6;9)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi M(x_o;y_o) đi qua (d_1) : y = 2x-3 và (d_2):y=x+3 ta có : 
  => y_o = 2x_o – 3 và y_o = x_o + 3
  <=> 2x_o – 3 = x_o + 3 ( =y_o)
  <=> x_o = 6
  => y_o = 6+3=9
  => M(6;9) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )