Toán Lớp 9: Tìm m để pt sau có 2 nghiệm phân biệt mx^2− 2(m+1)x+(m-2)=0

Question

Toán Lớp 9: Tìm m để pt sau có 2 nghiệm phân biệt mx^2− 2(m+1)x+(m-2)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 7 ngày 2022-04-14T05:52:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{cases}m\ne 0\\m > -\dfrac14\end{cases}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad mx^2 – 2(m+1)x + (m-2)= 0$
  Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
  $\Leftrightarrow \begin{cases}a \ne 0\\\Delta’ > 0\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}m \ne 0\\(m+1)^2 – m(m-2)>0\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}m\ne 0\\4m + 1 > 0\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}m\ne 0\\m > -\dfrac14\end{cases}$
  Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt khi $m >-\dfrac14$ và $m\ne 0$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )