Toán Lớp 9: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: x ²+3x+m-2=0

Question

Toán Lớp 9: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm:
x ²+3x+m-2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 12 phút 2022-06-18T01:29:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2+3x+m-2=0(1)
  Để phương trình (1) vô nghiệm thì Δ<0
  <=>3^2-4(m-2)<0
  <=>9-4m+8<0
  <=>-4m<-9-8
  <=>-4m<-17
  <=>m> (-17)/-4
  <=>m> (17)/4
  Vậy m> (17)/4 để phương trình (1) vô nghiệm
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2+3x+m-2=0
  Δ=(3)^2-4.1.(m-2)
  Δ=9-4m+8
  Δ=17-4m
  Để PT vô nghiệm:
  Δ < 0
  ⇔ 17-4m < 0
  ⇔ -4m < -17
  ⇔ m > 17/4
  Vậy m > 17/4 thì PT vô nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )