Toán Lớp 9: Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: (m+1)x ²+(2m+2)x+m-3=0

Question

Toán Lớp 9: Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt:
(m+1)x ²+(2m+2)x+m-3=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 27 phút 2022-06-18T01:40:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (m+1)x^2+(2m+2)x+m-3=0(1)
  Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thì Δ>0
  <=>(2m+2)^2-4(m+1)(m-3)>0
  <=>4m^2+4+8m-4(m^2-2m-3)>0
  <=>4m^2+4+8m-4m^2+8m+12>0
  <=>16m+16>0
  <=>16(m+1)>0
  <=>m+1>0
  <=>m> -1
  Vậy m> -1 để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )