Toán Lớp 9: tìm m để hàm số y= x√(m+1)+5/(m²+m-2) là hàm số bậc nhất

Question

Toán Lớp 9: tìm m để hàm số y= x√(m+1)+5/(m²+m-2) là hàm số bậc nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 34 phút 2022-06-17T13:30:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\left\{\begin{array}{l} m > -1 \\ m \ne 1\end{array} \right..$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=x\sqrt{m+1}+\dfrac{5}{m^2+m-2}$
  Để hàm số là hàm bậc nhất:
  $\left\{\begin{array}{l} m+1 \ge 0 \\ m+1 \ne 0 \\ m^2+m-2 \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} m \ge -1 \\ m \ne -1 \\ m^2-m+2m-2 \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} m > -1 \\ m(m-1)+2(m-1) \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} m > -1 \\ (m+2)(m-1) \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} m > -1 \\ m \ne -2 \\ m \ne 1\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} m > -1 \\ m \ne 1\end{array} \right.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )