Toán Lớp 9: tìm m để hàm số sau đây là hàm số bậc nhất: y= √5-m(x-1) căn 5-m luôn nha chứ k phải là mỗi căn 5

Question

Toán Lớp 9: tìm m để hàm số sau đây là hàm số bậc nhất:
y= √5-m(x-1)
căn 5-m luôn nha chứ k phải là mỗi căn 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 tháng 2022-05-01T15:46:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $m<5.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=\sqrt{5-m}(x-1)=\sqrt{5-m}x-\sqrt{5-m}$
  Để hàm số là hàm bậc nhất
  $\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} 5-m \ge 0 \\ \sqrt{5-m} \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 5-m \ge 0 \\ 5-m \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow 5-m > 0\\ \Leftrightarrow m<5.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )