Toán Lớp 9: Tìm giá trị của m để ​​đồ thị hàm số y=(2-3m)x+m-1 cắt đường thẳng 2y-2x=4 tại điểm có tung độ bằng -2

Question

Toán Lớp 9: Tìm giá trị của m để ​​đồ thị hàm số y=(2-3m)x+m-1 cắt đường thẳng 2y-2x=4 tại điểm có tung độ bằng -2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 tháng 2022-06-19T06:15:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  y=(2-3m)x+m-1  (m\ne2/3)  (d)
  2y-2x=4
  <=>2y=4+2x
  <=>y=x+2 (d_1)
  Vì (d) cắt (d_1) nên: a\nea’
  Hay: 2-3m\ne1
  <=>-3m\ne-1
  <=>m\ne1/3
  Vì (d) cắt (d_1) tại điểm có tung độ bằng -2 
  Nên ta thay y=-2 vào (d_1) ta được
  x+2=-2
  <=>x=-4
  Thay x=-4 và y=-2 vào (d) ta được
  (2-3m).(-4)+m-1=-2
  <=>-8+12m+m-1=-2
  <=>13m-9=-2
  <=>13m=7
  =>m=7/13  ™
  Vậy: m=7/13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )