Toán Lớp 9: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: √4×2 – 4x + 2

Question

Toán Lớp 9: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
√4×2 – 4x + 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tháng 2022-12-21T06:19:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~rai~
  \(\sqrt{4x^2-4x+2}\\\text{Biểu thức xác định khi:}\\4x^2-4x+2\ge 0\\\Leftrightarrow (4x^2-4x+1)+1\ge 0\\\Leftrightarrow (2x+1)^2+1\ge 0\quad\text{(luôn đúng }\forall x\in\mathbb{R})\\\text{Vậy biểu thức xác định với mọi giá trị của x.}\)

 2. Lời giải :
  Để căn thức đã cho có nghĩa
  <=>4x^2-4x+2>=0
  <=>4(x^2-x+1/2)>=0
  <=>4(x^2-2 . x . 1/2 + 1/4 + 1/4)>=0
  <=>4(x-1/2)^2+1>=0 ( luôn đúng ∀x \in RR )
  Vậy mới mọi giá trị của x thì căn thức đã cho có nghĩa 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )