Toán Lớp 9: tìm x để mỗi biểu thức sau có nghĩa a, √x-1+√4-x. b, √x+2.√1-2x. c, √2x+4-√x+1. d, √4-x-√6-x

Question

Toán Lớp 9: tìm x để mỗi biểu thức sau có nghĩa a, √x-1+√4-x. b, √x+2.√1-2x. c, √2x+4-√x+1. d, √4-x-√6-x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-12-21T05:40:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  \sqrt{x – 1} + \sqrt{4 – x}
  text(Để biểu thức có nghĩa)
  ⇒ x – 1 ≥ 0 ; 4 – x ≥ 0
  ⇒ 1 ≤ x ≤ 4
  b)
  \sqrt{x + 2} . \sqrt{1 – 2x}
  text(Để biểu thức có nghĩa)
  ⇒ x + 2 ≥ 0 ; 1 – 2x ≥ 0
  ⇒ -2 ≤ x ≤ 1/2
  c)
  \sqrt{2x + 4} – \sqrt{x + 1}
  text(Để biểu thức có nghĩa)
  ⇒ 2x + 4 ≥ 0 ; x + 1 ≥ 0
  ⇒ x ≥ -1
  d)
  \sqrt{4 – x } – \sqrt{6 – x}
  text(Để biểu thức có nghĩa)
  ⇒ 4 – x ≥ 0 ; 6 – x ≥ 0
  ⇒ x ≤ 4

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )