Toán Lớp 9: Tìm x để căn của (1+x^2) / (x^2 -1) xác định Làm ngắn gọn nhưng đầy đủ giúp ạ

Question

Toán Lớp 9: Tìm x để căn của (1+x^2) / (x^2 -1) xác định
Làm ngắn gọn nhưng đầy đủ giúp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 22 phút 2022-05-01T12:51:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để: {1+x^2}/{x^2 – 1} xác định
  ⇔ x^2 – 1 \ne 0
  ⇔ x^2 \ne 1
  ⇔ x \ne +- 1
  Vậy: x \ne +- 1  thì {1+x^2}/{x^2 – 1} xác định
  _______
   Để phân thức được xác định thì: mẫu \ne 0

 2. Tìm x để $\sqrt{\frac{1+x²}{x²-1}}$ xác định
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để $\sqrt{\frac{1+x²}{x²-1}}$ xác định
  ⇔ x² – 1 ≠ 0
  ⇔ x² ≠ 1
  ⇔ x ≠ ± 1
  Vậy x ≠ ± 1 thì $\sqrt{\frac{1+x²}{x²-1}}$ xác định
  Chúc bn học tốt ^^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )