Toán Lớp 9: Tìm các giá trị thuộc k để dt y = (2-k)x+3 (d1) y = (k-3)x+1 (d2) a)cm d1 cắt d2 b)cm d1 // d2

Question

Toán Lớp 9: Tìm các giá trị thuộc k để dt
y = (2-k)x+3 (d1)
y = (k-3)x+1 (d2)
a)cm d1 cắt d2
b)cm d1 // d2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 5 ngày 2022-06-18T07:07:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a.$ k\ne\dfrac52$
  b.$k=\dfrac52$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Để $(d_1)$ cắt $(d_2)$
  $\to 2-k\ne k-3$
  $\to 2k\ne 5$
  $\to k\ne\dfrac52$
  b.Để $(d_1)//(d_2)$
  $\to \begin{cases}2-k=k-3\\ 3\ne1\end{cases}$
  $\to \begin{cases}k=\dfrac52\\ 3\ne1\end{cases}$
  $\to k=\dfrac52$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )