Toán Lớp 9: Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng y=-x+3m và y = 2x-(m+6) cắt nhau tại một điểm trên đường thẳng y=x+1.Mọi người giải giúp mình

Question

Toán Lớp 9: Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng y=-x+3m và y = 2x-(m+6) cắt nhau tại một điểm trên đường thẳng y=x+1.Mọi người giải giúp mình với mình cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-03-02T09:50:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $m=15$ thì 2 đường thẳng $y=-x+3m$ và $y=2x-(m+6)$ cắt nhau tại 1 điểm trên đường thẳng $y=x+1$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $y=-x+3m\\y=2x-(m+6)\\y=x+1$

  Phương trình hoành độ giao điểm của $y=-x+3m$ và $y=2x-(m+6)$:

  $-x+3m=2x-(m+6)\\\to 3x=3m+m+6\\\to x=\dfrac{4m+6}{3}\\\to y=-x+3m=-\dfrac{4m+6}{3}+3m=\dfrac{-4m-6+9m}{3}=\dfrac{5m-6}{3}$

  $\to$ Toạ độ giao điểm của $y=-x+3m$ và $y=2x-(m+6)$ là $A\left(\dfrac{4m+6}{3}\dfrac{5m-6}{3}\right)$

  Để 2 đường thẳng $y=-x+3m$ và $y=2x-(m+6)$ cắt nhau tại 1 điểm trên đường thẳng $y=x+1$

  $\to A\in y=x+1\\\to\dfrac{5m-6}{3}=\dfrac{4m+6}{3}+1\\⇔5m-6=4m+6+3\\⇔m=15$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )