Toán Lớp 9: Tìm a để phương trình ax + 2y =5 nhận cặp số (3;1) làm nghiệm

Question

Toán Lớp 9: Tìm a để phương trình ax + 2y =5 nhận cặp số (3;1) làm nghiệm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-03-19T11:34:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để PT ax + 2y = 5 nhận (3;1) làm nghiệm
  → x = 3; y = 1
  Thay vào PT, ta được:
  3a + 2 =5 
  → 3a = 3
  → a = 1
  Vậy khi a = 1 thì phương trình ax + 2y =5 nhận cặp số (3;1) làm nghiệm
   

 2. Để phương trình ax + 2y =5 nhận cặp số (3;1) làm nghiệm
  ⇒x=3;y=1
  Thay x=3;y=1 vào ax + 2y =5
  ⇒a.3+2.1=5
  ⇒3a=5-2
  ⇔3a=3
  ⇔a=1
  ⇒x + 2y =5
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )