Toán Lớp 9: tìm x 1, √ 2x < 1/2 2, căn -3x + 1/2 ≥ 5

Question

Toán Lớp 9: tìm x
1, √ 2x < 1/2 2, căn -3x + 1/2 ≥ 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 ngày 2022-12-21T08:35:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,   √2x < 1/2
  đk khác 0
  bpt⇔√2x < √1/4
  ⇒2x < 1/4
  ⇔x < 1/8
  vậy x< 1/8
  2, căn – 3x + 1/2 ≥5
  đk x$\neq$ 1/6
  bpt ⇔ căn – 3x + 1/2 ≥√25
      ⇒  -3x +1/2 ≥ 25
      ⇔ -3x ≥ 24,5
    ⇔   x ≤ -49 / 6
  chúc bạn học tốt

 2.  1) 
  đk:xne 0           
  sqrt(2x)<1/2          
  <=>sqrt((2x)^2)<(1/2)^2
  <=>2x<1/4
  <=>x<1/8
  2)
  đk: xne 1/6
  sqrt(-3x+1/2)≥5       
  <=>sqrt((-3x+1/2)^2)≥5^2           
  <=>-3x+1/2≥25
  <=>-3x≥49/2            
  <=>x≤-49/6                         

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )