Toán Lớp 9: Thực hiện phép tính $\sqrt{3 -2 căn 2}$

Question

Toán Lớp 9: Thực hiện phép tính
$\sqrt{3 -2 căn 2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 21 phút 2022-06-17T07:22:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   sqrt{3-2sqrt2}
  =sqrt{2-2sqrt2+1}
  =sqrt{(sqrt2-1)^2}
  =|sqrt2-1|
  =sqrt2-1  (vì sqrt2>1)

 2. $\sqrt{3-2\sqrt 2}$
  $= \sqrt{2-2\sqrt 2 +1}$
  $= \sqrt{\left(\sqrt 2 -1\right)^2}$
  $= |\sqrt 2 – 1| = \sqrt 2 -1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )