Toán Lớp 9: `x-`$\sqrt{2x+3}$`=0` giải pt nhá

Question

Toán Lớp 9: `x-`$\sqrt{2x+3}$`=0`
giải pt nhá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T04:35:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ĐKXĐ: x>=-3/2
  x-\sqrt{2x+3}=0
  <=>\sqrt{2x+3}=x(x>=0)
  <=>2x+3=x^2
  <=>x^2-2x-3=0
  <=>(x-3)(x+1)=0
  <=>[(x-3=0),(x+1=0):}
  <=>[(x=3(TM)),(x=-1(L)):}
  Vậy S={3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )