Toán Lớp 9: Sắp xếp các tỉ số lượng giác của sin 24 0,cos 35 0,sin 54 0,cos 70 0,sin 78 0 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là

Question

Toán Lớp 9: Sắp xếp các tỉ số lượng giác của sin 24 0,cos 35 0,sin 54 0,cos 70 0,sin 78 0 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 28 phút 2022-06-15T05:43:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   fừudhău8dhcư
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   sin 24* = cos 66*
  sin 54* = cos 36*
  sin 78* = cos  12*
  cos 12>cos35>cos36>cos66>cos70

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )