Toán Lớp 9: Rút gọn (x phần cănx – 1) – (2x – cănx phần x – cănx) với x>0 và x khác 0

Question

Toán Lớp 9: Rút gọn (x phần cănx – 1) – (2x – cănx phần x – cănx) với x>0 và x khác 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 8 tháng 2022-04-19T20:28:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}=\sqrt{x}-1$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\,\,\,(x>0;x\ne0)\\=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}(2\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}\\=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}\\=\dfrac{x-(2\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1}\\=\dfrac{x-2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\\=\dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}-1}\\=\sqrt{x}-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )