Toán Lớp 9: Rút gọn : $\frac{24-9\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$

Question

Toán Lớp 9: Rút gọn :
$\frac{24-9\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tháng 2022-12-19T09:47:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\displaystyle \frac{15-\sqrt{3}}{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} \frac{24-9\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} =\frac{\left( 24-9\sqrt{3}\right)\left( 3+\sqrt{3}\right)}{\left( 3-\sqrt{3}\right)\left( 3+\sqrt{3}\right)}\\ =\frac{24.3-27\sqrt{3} +24\sqrt{3} -27}{3^{2} -\left(\sqrt{3}\right)^{2}}\\ =\frac{45-3\sqrt{3}}{9-3} =\frac{3\left( 15-\sqrt{3}\right)}{6}\\ =\frac{15-\sqrt{3}}{2} \end{array}$

 2. Bạn tham khảo nhé.
  $\\$
  \frac{24-9\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}
  =\frac{(24-9\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}{(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}
  =\frac{72+24\sqrt{3}-27\sqrt{3}-27}{9-3}
  =\frac{45-3\sqrt{3}}{6}
  =\frac{3(15-\sqrt{3})}{3.2}
  =\frac{15-\sqrt{3}}{2}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )