Toán Lớp 9: Q = sin ² α + cotg ² α . sin ² α

Question

Toán Lớp 9: Q = sin ² α + cotg ² α . sin ² α, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-12-15T18:40:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp : Q = 1
  Giải thích :
  Q = sin ² + cotg ² α . sin ² α
  Q = sin$^{2}$ $\alpha$ + ( cos $\alpha$ / sin $\alpha$ )$^{2}$ . sin$^{2}$ $\alpha$
  Q = sin$^{2}$ $\alpha$ + cos$^{2}$ $\alpha$ / sin$^{2}$ $\alpha$ . sin$^{2}$ $\alpha$
  Q = sin$^{2}$ $\alpha$ + cos$^{2}$ $\alpha$ 
  Q = 1

 2. $Q=sin^2\alpha+cot^2\alpha.sin^2\alpha$
  $Q=sin^2\alpha(1+cot^2\alpha)$
  $Q=sin^2\alpha.\dfrac{1}{sin^2\alpha}$
  $Q=1$

   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )