Toán Lớp 9: phân tích đa thức thành nhân tử a,x√x+ y√y+x-y b, x- √x-2

Question

Toán Lớp 9: phân tích đa thức thành nhân tử
a,x√x+ y√y+x-y
b, x- √x-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tuần 2022-12-15T17:24:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a) x$\sqrt{x}$ + y$\sqrt{y}$ + x – y }$
  $\text{= ($\sqrt{x}$)³ + ($\sqrt{y}$)³ + ( $\sqrt{x}$ – $\sqrt{y}$ )( $\sqrt{x}$ + $\sqrt{y}$ )}$
  $\text{= ( $\sqrt{x}$ + $\sqrt{y}$ )( x – $\sqrt{xy}$ + y ) + ( $\sqrt{x}$ – $\sqrt{y}$ )( $\sqrt{x}$ + $\sqrt{y}$ )}$
  $\text{= ( $\sqrt{x}$ + $\sqrt{y}$ )( x -$\sqrt{xy}$ + y + $\sqrt{x}$ – $\sqrt{y}$ )  }$
  $\text{b) x – $\sqrt{x}$ – 2 }$
  $\text{= ( $\sqrt{x}$ )² + $\sqrt{x}$ – 2$\sqrt{x}$ – 2 }$
  $\text{= $\sqrt{x}$( $\sqrt{x}$ + 1 ) – 2( $\sqrt{x}$ + 1 ) }$
  $\text{= ( $\sqrt{x}$ + 1 )( $\sqrt{x}$ – 2 ) }$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) xsqrtx+ysqrty+x-y
  =(xsqrtx+ysqrty)+(x-y)
  =(sqrtx+sqrty)(x-sqrt{xy}+y)+(sqrtx-sqrty)(sqrtx+sqrty)
  =(sqrtx+sqrty)(x-sqrt{xy}+y+sqrtx-sqrty)
   b) x-sqrtx-2
  =x-2sqrtx+sqrtx-2
  =sqrtx(sqrtx-2)+(sqrtx-2)
  =(sqrtx-2)(sqrtx+1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )