Toán Lớp 9: Phân tích đa thức thành nhân tử x^3-8x^2+15x x^2-2x-9y^2+6y

Question

Toán Lớp 9: Phân tích đa thức thành nhân tử
x^3-8x^2+15x
x^2-2x-9y^2+6y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tháng 2022-02-18T17:03:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)x^3-8x^2+15$\\$=x(x^2-8x+15)$\\$=x(x^2-3x-5x+15)$\\$=x[x(x-3)-5(x-3)]$\\$=x(x-5)(x-3)
  b)x^2-2x-9y^2+6y$\\$=(x^2-9y^2)-(2x-6y)$\\$=(x-3y)(x+3y)-2(x-3y)$\\$=(x-3y)(x+3y-2)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3-8x^2+15x
  =x(x^2-8x+15)
  = x(x^2-3x-5x+15)
  =x[x(x-3)-5(x-3)]
  =x(x-5)(x-3)
  x^2-2x-9y^2+6y
  =(x^2-9y^2)-(2x-6y)
  =(x+3y)(x-3y)-2(x-3y)
  =(x-3y)(x+3y-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )