Toán Lớp 9: P=(√x/√x-1–1/x-√x): (1/√x+1+2/x-1) với x>0; x≠1a) rút gọn P b) Tính giá trị của P khi x=1/4

Question

Toán Lớp 9: P=(√x/√x-1–1/x-√x): (1/√x+1+2/x-1) với x>0; x≠1a) rút gọn P
b) Tính giá trị của P khi x=1/4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-04-13T14:11:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  a)P = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b) – \dfrac{3}{2}
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)P = \left( {\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 1}} – \dfrac{1}{{x – \sqrt x }}} \right):\left( {\dfrac{1}{{\sqrt x  + 1}} + \dfrac{2}{{x – 1}}} \right)\\
   = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}:\left( {\dfrac{{\sqrt x  – 1 + 2}}{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}} \right)\\
   = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)Thay:x = \dfrac{1}{4}\\
   \to P = \dfrac{{\dfrac{1}{4} – 1}}{{\sqrt {\dfrac{1}{4}} }} =  – \dfrac{3}{2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )