Toán Lớp 9: Nhân dịp cuối năm, nhà sách Fahasa thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng là học sinh khi mua bút như sau: Nếu mua 1 cây bút th

Question

Toán Lớp 9: Nhân dịp cuối năm, nhà sách Fahasa thực hiện chương trình giảm giá cho
khách hàng là học sinh khi mua bút như sau: Nếu mua 1 cây bút thì được giảm 1000
đồng so với giá niêm yết, nếu mua 2 cây bút thì cây thứ 1 được giảm 1000 đồng và
cây thứ 2 được giảm 2000 đồng so với giá niêm yết, nếu mua nhiều hơn 2 cây bút thì
giá mỗi cây kế tiếp được giảm 25% so với giá niêm yết. Biết giá niêm yết của loại
bút đó là 12 000 đồng.
a) Em hãy viết hàm số y (nghìn đồng) biểu diễn số tiền mua x cây bút, biết số bút
mua nhiều hơn 2 cây.
b) Bạn Minh mang theo 125 000 đồng, hỏi bạn Minh mua được nhiều nhất bao nhiêu
cây bút ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tuần 2022-04-13T21:58:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #Rick

  a) Mua bút thứ 1 có giá:

  12 000 – 1 000 = 11 000 (đồng)

  Mua cây bút thứ 2 giá:

  12 000 – 2 000 = 10 000 (đồng)

  Khi mua x cây bút:

  y = 11 000 + 10 000 + (x – 2) . 12 000 . (100% – 25%)

  y = 21 000 + 9 000 . (x – 2) (đồng)

  b) Ta có:

  y = 125 000

  ⇔ 21 000 + 9 000 . (x – 2) = 125 000

  ⇔ x – 2 = (125 000 – 21 000) . 9 000

  ⇔ x = 11,6 + 2

  ⇔ x = 13,6

  Vậy bạn Minh mua được nhiều nhất 13 cây bút

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )