Toán Lớp 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm 3 lần và tăng chiều rộng lên 2

Question

Toán Lớp 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm 3 lần và tăng chiều rộng lên 2 lần thì chu vi của thửa ruộng vẫn không thay đổi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 4 ngày 2022-06-18T20:54:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng và chiều dài của thửa ruộng lần lượt là x và y (m) (0<x<y<125)
  Vì chu vi của thửa ruộng là 250m nên ta có
         (x+y)*2 = 250 → x+y = 125
  Vì chiều dài tăng 2 chiều rộng giảm 3 thì chu vi không đổi :
       2* ( 2x + $\frac{y}{3}$) = 250 → 2x + $\frac{y}{3}$ = 125
  Theo đề bài ta có hệ pt
  $\left \{ {{x+y= 125} \atop {2x+ \frac{y}{3} =125}} \right.$ → $\left \{ {{x=50} \atop {y=75}} \right.$ 
  Vậy diện tích của thửa ruộng là 75*50 = 3750 $m^{2}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )