Toán Lớp 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 60m.Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu giảm chiều dài 2 lần và tăng c

Question

Toán Lớp 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 60m.Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu giảm chiều dài 2 lần và tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi ko đổi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-12-22T07:01:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 1600 mét vuông.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chiều dài và chiều rộng là x và y (m) (x;y>0)
  $ \Leftrightarrow x – y = 60$
  Nếu giảm chiều dài 2 lần và tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi ko đổi nên:
  $\begin{array}{l}
  2\left( {x + y} \right) = 2.\left( {\dfrac{x}{2} + 3y} \right)\\
   \Leftrightarrow 2x + 2y = x + 6y\\
   \Leftrightarrow x = 4y\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x – y = 60\\
  x = 4y
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = y + 60\\
  y + 60 = 4y
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = y + 60\\
  y = 20
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 80\\
  y = 20
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  $ \Leftrightarrow S = x.y = 80.20 = 1600\left( {{m^2}} \right)$
  Vậy diện tích là 1600 mét vuông.

 2. text{Giải đáp:}
  text{Gọi x (m) là CR thửa ruộng lúc đầu (x > 0)}
  text{CD thửa ruộng lúc đầu: x + 60 (m)}
  text{CR thửa ruộng lúc sau: 3x (m)}
  text{CD thửa ruộng lúc sau:} (x+60)/2 (m)
  text{Diện tích thửa ruộng:} x.(x + 60) (m^2)
  text{Theo đề bài ta có phương trình:}
  (x + x + 60) . 2 = (3x + (x+60)/2)
  ⇔ …
  ⇔ x = 20 (nhận)
  text{CD thửa ruộng: x + 60 = 80 (m)}
  text{Diện tích thửa ruộng:} x.(x + 60) = 1600 (m^2)
  text{Vậy …}
  text{~ Học Tốt Nha ~}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )