Toán Lớp 9: một chiếc tàu ngầm trên mặt biển bắt đầu lặn xuống, đường đi của tàu ngầm tạo với mặt biển một góc 220, tàu phải chạy bao nhiêu mét để

Question

Toán Lớp 9: một chiếc tàu ngầm trên mặt biển bắt đầu lặn xuống, đường đi của tàu ngầm tạo với mặt biển một góc 220, tàu phải chạy bao nhiêu mét để đạt độ sâu 1200m
giải giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 2 tháng 2022-02-22T07:32:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:  1294,24

   Giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu. 

  Mình chuyển từ bài toán thực tế ra hình vẽ: bên dưới 

  Quảng đường mà tàu chạy để đạt độ sâu 1200 m là: 

  Ta có: AB = cos 22°. BC  

      => BC ={AB}/{ cos 22°} = 1200/{cos 22°} = 1294, 24 m 

  Vậy tàu phải đi khoảng 1294, 24 m

   

  toan-lop-9-mot-chiec-tau-ngam-tren-mat-bien-bat-dau-lan-uong-duong-di-cua-tau-ngam-tao-voi-mat-b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )