Toán Lớp 9: Mọi người giúp với căn (4- căn 7)

Question

Toán Lớp 9: Mọi người giúp với
căn (4- căn 7), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-21T14:28:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $\dfrac{\sqrt{14}-\sqrt 2}{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $M=\sqrt{4-\sqrt 7}$
  $\sqrt 2M=\sqrt{8-2\sqrt 7}$
                $=\sqrt{7-2\sqrt 7+1}$
                $=\sqrt{(\sqrt 7-1)^2}$
                $=|\sqrt 7-1|$
                $=\sqrt 7-1$
  $⇒M=\dfrac{\sqrt 7-1}{\sqrt 2}=\dfrac{\sqrt{14}-\sqrt 2}{2}$.

 2. \sqrt{4-\sqrt{7}}
  =\sqrt{(8-2\sqrt{7})/2}
  =\sqrt{(7-2\sqrt{7}+1)/2}
  =\sqrt{(\sqrt{7}-1)^2}/(\sqrt{2})
  =(\sqrt{7}-1)/(\sqrt{2})
  =(\sqrt{2}(\sqrt{7}-1))/2
  =(\sqrt{14}-\sqrt{2})/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )