Toán Lớp 9: Mở căn và tìm x: -$\sqrt[]{x√x – 4√x}$ = -5x + 4√x

Question

Toán Lớp 9: Mở căn và tìm x:

-$\sqrt[]{x√x – 4√x}$ = -5x + 4√x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tuần 2022-06-07T09:23:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐKXĐ $ : x >= 4$
  $ PT <=> 5x  = \sqrt{x\sqrt{x} – 4\sqrt{x}} + 4\sqrt{x}$
  $ <=> 25x^{2} = (x\sqrt{x} – 4\sqrt{x}) + 16\sqrt{x} + 8\sqrt{\sqrt{x}(x\sqrt{x} – 4\sqrt{x})}$
  $ <=> 25x^{2} – x\sqrt{x} – 12\sqrt{x} = 8\sqrt{x(x – 4)}$
  $ <=> 25x\sqrt{x} – x –  12 – 8\sqrt{x – 4} = 0$
  $ <=> 24(x\sqrt{x} – 1) + x(\sqrt{x} – 2) + (x – 4) – 8\sqrt{x – 4} + 16 = 0$
  $ <=> 24(x\sqrt{x} – 1) + x(\sqrt{x} – 2) + (\sqrt{x – 4} – 4)^{2} = 0$
  Vì $ x >= 4 => PTVN$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )