Toán Lớp 9: mn giúp e với !! tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $\dfrac{x + 3}{\sqrt{x}}$ nhận giá trị nguyên

Question

Toán Lớp 9: mn giúp e với !!
tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $\dfrac{x + 3}{\sqrt{x}}$ nhận giá trị nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tuần 2022-06-11T16:56:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHÉ BN!!!
   

  toan-lop-9-mn-giup-e-voi-tim-cac-gia-tri-nguyen-cua-de-bieu-thuc-dfrac-3-sqrt-nhan-gia-tri-nguye

 2. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  ĐKXD : x>0
  Đặt A={x+3}/{\sqrt[x]}={x}/{\sqrt[x]}+{3}/{\sqrt[x]}=\sqrt[x]+{3}/{\sqrt[x]}
  A∈Z⇔\sqrt[x]+{3}/{\sqrt[x]}∈Z
  Mà : x∈Z⇒\sqrt[x]∈Z
  ⇒ 3\vdots \sqrt[x]
  ⇒ \sqrt[x]Ư(3)={±1,±3}
  Mà : x>0⇒\sqrt[x]>0
  ⇒ \sqrt[x]∈{1,3}
  ⇔ x∈{1,9} (TMĐK)
  Vậy x∈{1,9} thì A∈Z

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )