Toán Lớp 9: lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là -2+√3 và 2-√3

Question

Toán Lớp 9: lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là -2+√3 và 2-√3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tuần 2022-06-15T07:07:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: ${x^2} + 4\sqrt 3  – 7 = 0$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng hai nghiệm là: $S =  – 2 + \sqrt 3  + 2 – \sqrt 3  = 0$
  Tích hai nghiệm là: 
  $\begin{array}{l}
  P = \left( { – 2 + \sqrt 3 } \right)\left( {2 – \sqrt 3 } \right)\\
   =  – {\left( {2 – \sqrt 3 } \right)^2}\\
   =  – \left( {4 – 4\sqrt 3  + 3} \right)\\
   =  – \left( {7 – 4\sqrt 3 } \right)\\
   = 4\sqrt 3  – 7
  \end{array}$
  Phương trình bậc hai có 2 nghiệm trên có dạng:
  $\begin{array}{l}
  {x^2} – S.x + P = 0\\
   \Leftrightarrow {x^2} – O.x + 4\sqrt 3  – 7 = 0\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 4\sqrt 3  – 7 = 0
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )